Türkiye’de Çocuk Dostu Adliyeler Rehberi Hazırlandı

Çocukların adalete erişimlerinin güçlendirilmesi ve ikincil örselenmelerinin önüne geçilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliği ile “Türkiye’de Çocuk Dostu Adliyeler” rehberi hazırlandı.
ÇOCUKLAR ÖZEL ODALARDA SÜREÇLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLECEK
Çocuk ceza adalet sisteminin standart ve gerekliliklerine işaret edilen “Türkiye’de Çocuk Dostu Adliyeler’’ çalışma rehberinde, çocuk adliyelerinin, yetişkinlerin mahkeme binalarından ayrı olması veya çocukların adliyelere giriş kısımlarının ayrı olması hedefleniyor. Adliyelerdeki çocuk dostu uygulamalara çocukların erişimlerinin desteklenmesi, çalışan tüm adli personele çocuklara yaklaşım konusunda eğitim verilmesinin öngörüldüğü çalışmada, çocukların adli süreçler öncesinde yalın ve anlaşılabilir bir dil kullanılarak bilgilendirilmesi, çocuklarla yapılacak görüşmeler için özel görüşme odalarının dizayn edilmesi, mağdur çocuk, suça tanık olan ve suç işlediği iddia edilen çocuklara, mahkeme süreci ve bu süreçteki rolleri hakkında önceden bilgi verilmesi planlanıyor. Duruşma salonlarının fiziki koşullarının çocuk adaleti sisteminin amacına uygun hale getirilmesinin de hedeflendiği çalışmada, Çocuk Mahkemesi duruşmalarına hâkim, savcı ve avukatların cübbe giymeksizin katılımının sağlanması, çocukların tarafı olduğu duruşmaların yetişkinlerin duruşmalarının bulunmadığı günlerde görülmesi, Adli Görüşme Odalarının (AGO) sayısının artırılması öngörülüyor.
ADLİYELERDE ÇOCUK DOSTU UYGULAMALAR YAYGINLAŞTIRILIYOR
Adalet Bakanlığınca, son dönemde hayata geçirilen “çocuk dostu adalet” uygulamaları, hem suça sürüklenen hem de mağdur ve tanık olarak adli sürece dahil olan çocukların ikincil örselenmelerinin önlerken, bir daha suç işlenmesinin de önüne geçiyor.
Bu kapsamda, çocukların ilgi ve becerileri dikkate alınarak uygun koruyucu ve destekleyici tedbirlerin belirlenmesi ve çocukların suç ortamlarından uzaklaştırılması hedeflendi. Adli Görüşme Odaları’nın (AGO) sayısı 105’e, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin (ADM) sayısı 114’e ulaştı.

Related Posts