Boşanan Kadın Çocuğuna Soyadını Verebilir mi?

MÜLTECİ DÜŞMANLIĞI NEDEN ARTTI?

Uutmayalım, hepimiz birer mülteci ve göçmen adayıyız!
GÖÇMEN KİM MÜLTECİ KİM?
Mülteci;
Dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm gören veya bunun endişesini taşıyan, bu sebeple ülkesinden ayrılan/ayrılmak zorunda bırakılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişidir. Afganların ülkelerinde yaşanan savaş, iç karışıklık ve görmüş oldukları zulüm sebebiyle ülkeyi zorunlu olarak terk etmeleri kendilerini başka ülkelerde “mülteci” yapmaktadır.
Göçmen;
Bir ülkeden başka bir ülkeye yerleşmek amacıyla göç eden kişidir. Mülteciden farkı ise göçmen kişi o ülkeyi zorunlu olarak değil isteğiyle terk etmektedir.
Mültecilerin bulundukları ülkede uygulanacak kanun çerçevesinde İnsan hakları prensiplerince sahip oldukları hakları korunmalı ve uygulanmalıdır. Sadece ülkemizde değil çoğu ülkede ateşlenen mülteci düşmanlığına karşı, tüm dünyada geçerli haklarını hatırlayalım:
İnsan hakları ihlali riski altında bulunacakları bir ülkeye zorla geri gönderilmekten korunma hakkı. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 4. Madde gereğince mevcuttur. 11.04.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan kanunun amacı yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Ayrımcılığa karşı korunma hakkı. “Her insan eşittir” ilkesi gereğince sahip oldukları din, dil, ırk, cinsiyet, engel, fikir ayrılıklarının ayrımcılık oluşturmaması esası 1950 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi ilgili hükümlerce düzenlenmiştir.
Din ve inanç özgürlüğü.
Çalışma hakkı.
Barınma hakkı.
Eğitim hakkı.
Ev sahibi ülkede sağlık hizmetlerine ulaşma hakkı.
Seyahat özgürlüğü.
Keyfi gözaltına alınmama hakkı.
Adil yargılama hakkı.

Related Posts