Kimler reddi miras talebinde bulunabilir

Hukuk ve Adalet Arasındaki Fark

Hukuk ve Adalet arasındaki farkı hiç düşündünüz mü?
Hukuk, toplumun veya hükümetin davranışı yönetmek için geliştirdiği kurallar sistemini ifade ederken, adalet eşitlik, hak ve ahlaka dayalı bir kavramı niteler.
Hukuk” ve “Adalet” arasındaki temel fark budur. En önemlisi, adalet her şeyin adil ve doğru olduğu, hukuk ise adalete hizmet etme aracı olduğu bir kavramdır. Hukuk ve adalet arasındaki bir diğer önemli fark, adalet evrensel bir değer iken kanunların çıkarılması, yürürlükten kaldırılması ve değiştirilmesidir. Dahası, hukukun yasal, adaletin ise ahlaki bir desteği vardır. Hukuk somut iken adalet soyuttur.
Dahası, hukuk her zaman kurallara ve düzenlemelere göre olsa da adalet kimilerince ilahi olarak görülür.

Related Posts