Avukat Elvan Kılıç

Avukat Elvan Kılıç Hukuk ve Danışmanlık; Yerli-yabancı şirketlere danışmanlık hizmeti sunmak. Şirketin taraf olduğu tüm sözleşmelerin (İngilizce,Türkçe) hazırlanması, müzakeresi ve imza aşamasına getirilmesi, sözleşmenin türlerine göre sözleşme yapım politikaları, prensipleri ve şekil şartlarını oluşturmak, sözleşmeye bağlı vergi, sigorta ve teminat işlemlerinin takibinin ve gerekli bilgilendirmelerinin yapılması, dokümantasyon ve arşiv yönetiminin sağlanması. Sözleşmelerin hukuki, ticari ve finansal risk analizlerinin hazırlanması.

Hukuk ve Danışmanlık

Hukuk ve Danışmanlık

Elvan Kılıç Hukuk ve Danışmanlık, müvekkillerine ulusal ve uluslararası alanda hukuki hizmet sağlamaktadır.

Bilişim Davaları

Bilişim Davaları

Bilişim suçları ile ilgili bir çerçeve çizmek mümkün olmadığı için bu suçlar “çizgisiz çerçeveli suçlar” olarak adlandırılmaktadır.

Aile ve Boşanma Davaları

Aile ve Boşanma Davaları

Kanun Hangi hallerde boşanma davası açılabileceğini açıkça ifade etmektedir.

Şirket ve Ticari Davalar

Şirket ve Ticari Davalar

Türk Ticaret Kanununa (TTK m. 1,1) göre; Türk Ticaret Kanunu, Türk Medenî Kanununun ayrılmaz bir parçasıdır.

Gayrimenkul Davaları

Gayrimenkul Davaları

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitabında düzenlenmiş olan eşya hukukunun kapsamlı bir dalını oluşturan gayrimenkul hukuku, gayrimenkul veya diğer adıyla taşınmaz terimi etrafında oluşan bir hukuk dalıdır.

İş Hukuku Davaları

İş Hukuku Davaları

Sanayilerin gelişmesi ve günümüzde çok önemli bir yere gelmesiyle birlikte işçi işveren ilişkileri öne çıkmış, kapitalizmin getirisiyle birlikte maddi imkânı düşük olan işçiler ezilmeye, hakları yenilmeye başlamıştır.

ELVAN KILIÇ MAKALELER