Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

NEDEN SERBEST KALIYORLAR?

Ülkemizde özellikle hayvanlar, kadınlar ve çocuklara yönelik suçlarda, zanlıların serbest bırakıldığını duymak tüm toplumun sinirlerinin yay gibi gerilmesine sebep oluyor. Bunun nedenini gelin “hukuki çerçeveden” ele alalım.
Öncelikle suç işleyen birinin gözaltına alınması ve sonrasında serbest bırakılmasının kanuni şartlarının yerine getirilip getirilmediğine bakılmalıdır. 17.12.2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve yine 12.10.2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 5237 sayılı Türk Ceza Kanuna göre suç işleme durumunda uygulanacak işlemler, prosedürler belirtilmiştir. Öncelikle suç işleyen kişi gözaltına alınır. Bu amaçla soruşturulması yapılmak üzere yakalanan kişinin hakkındaki işlemlerin tamamlanması amacıyla, yetkili hâkim önüne çıkarılmasına veya serbest bırakılmasına kadar kanunî süre içinde sağlığına zarar vermeyecek şekilde özgürlüğünün geçici olarak kısıtlanıp alıkonulması bir “gözaltı” işlemidir. (Yakalama, İfade Alma ve Gözaltına Alma Yönetmeliği m.4.)
Gözaltına alma, hukuki niteliği itibariyle bir koruma tedbiridir. Koruma tedbirleri, ceza muhakemesinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi, delillerin korunması ve mahkemece verilecek hükmün infaz edilebilmesi için başvurulan yargılama tedbirleridir. Koruma tedbiri olarak gözaltına alma hususu şu karakteristik özelliklere sahiptir:
Kişisellik: Gözaltına alma işlemi kişiseldir. Örneğin, şüpheli yerine, suç şüphesiyle bağlantısı olmayan başka bir aile bireyi gözaltına alınamaz.
Araçsallık: Gözaltına alma işlemi, şüphelinin gerektiğinde hâkim tarafından tutuklanmasını temin etmek için bir araçtır.
Geçicilik: Gözaltına alma, geçici nitelikte bir işlemdir. Gözaltına alınan şüpheli, savcı veya hâkim tarafından serbest bırakılabilir.
Görünüşte haklılık: Görünüşte haklılık, gözaltına alma işlemi gerçekleştirilmezse bazı zararların derhal gerçekleşebileceğine dair bir görünüm olması anlamına gelmektedir.
Orantılılık: Gözaltına alma orantılı olmalı.

Related Posts