Özel sigorta koronavirüs tedavisini karşılıyor mu

DÖVMEMİ BEĞENMEDİM; NE YAPABİLİRİM?

DÖVMEMİ BEĞENMEDİM; NE YAPABİLİRİM?
KALICI DÖVME YAPTIRAN KİŞİNİN DÖVMEYİ BEĞENMEMESİ SONUCUNDA BAŞVURABİLECEĞİ BİR HUKUKİ YOL VAR MIDIR?
Eğer kişi, bir şekli veya sembolü vücuduna aynı o şekilde yaptırmak isterse, dövmeci kişinin istediği dövmeyi yapar, ancak kişi bu dövmeyi beğenmezse, burada dövmeyi yapan kişinin bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Çünkü dövmeyi yapan kişi kendisine ödenen bir bedel karşılığında kişinin istediği, kendisine önceden gösterdiği şekle bağlı kalarak kalıcı dövmeyi yapmıştır.
Lakin eğer kişinin istediği dövmeyi, ustalık, özen ve dikkat yükümlülüğüne aykırı davranacak şekilde, tabir-i caizse çirkin bir şekilde yapan dövmecinin hukuki sorumluluğu bulunur. Çünkü dövmeyi yapan taahhüt ettiği eseri aynen meydana getirmekle yükümlü olur. Bu durumda ise kişinin zararının giderilmesi gerekir.
KİŞİ HANGİ KANUNA DAYANARAK ZARARIN TAZMİNİNİ İSTEYECEKTİR?
Öncelikle kişi, bazı somut olaylarda tüketici konumundadır. Örneğin kaş, dudak gibi yüz bölgesinde, güzellik merkezlerinde kalıcı dövme yapan kişiler bakımından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 13.-16. Maddelerinde düzenlenen ayıplı hizmet hükümleri uygulama alanı bulacaktır.
Buna göre, yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler ayıplı kabul edilmektedir. Örneğin, kalıcı dövmeyi eski hale getirmek için hekime görünmüş, tedavi olmuş veya psikiyatri tedavisi görmüş ise bunları karşı taraftan “maddi-manevi tazminat” adı altında talep edebilir.
“Yüz bölgesi dışında vücudunda kalıcı dövme” yaptıran kişilerin dövmelerinin çirkin veya beklendiği gibi olmaması durumunda Tüketici Kanunundan ziyade 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na gidilir. Bu durumda, özellikle vücutta yeniden oluşturulan kalıcı dövmeler “eser sözleşmesine” girer.
Borçlar Kanunu’na bakıldığında yüklenicinin göstermesi gereken meslekî ve teknik kurallara uygun davranılır.

Related Posts