Yaban Hayvanlarını Sahiplenmek Yasal Mı?

Hayvanseverler merak ediyor; tropikal veya nesli tükenen bir hayvanı evde beslemek ya da ülkeye sokmak yasal mı?
Cevabı; yabani hayvan satmak ya da evde beslemek hem yasal değil hem de hayvan haklarına aykırı!
Ülkemizde hayvan hakları ile ilgili yaşanan tüm ihtilaflara ilişkin yaptırımlar ve diğer hukuki düzenlemeler, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nca belirlenmiştir. Bu kanunun amacı, hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.
Kanunun 4. Maddesine göre esas alınan ilkelerden iki tanesi, “nesli yok olma tehlikesi altında bulunan tür ve bunların yaşama ortamlarının korunması” ve “yabani hayvanların yaşama ortamlarından koparılmaması, doğada serbestçe yaşayan bir hayvanın yakalanıp özgürlükten yoksun bırakılmamasıdır.”
Yurtdışından kaçak olarak getirilen ve ülkeye sokulmaması gereken tropikal/yabani hayvanlara ilişkin ihtilaflara kanunda düzenlenen yaptırımlar uygulanır. Kanunun 10. Maddesinde yabani hayvanların ticaretine ilişkin düzenlemelerin Bakanlıkça uygulanacak olan yönetmeliklerle yapıldığı belirtilmiştir. 10. Maddede belirtilen “hayvan ticareti izni almayanlara” ve “bu konudaki yasaklara ve yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara” 1000 TL idari para cezası uygulanmaktadır.
Yasal olsun olmasın, doğadan kopartılan, mizacı kısıtlanan hiçbir yaban hayvanının ev ortamında mutlu olamayacağını unutmayalım!..

Related Posts