İşyerinin işçinin AIDS olması sebebiyle işten çıkarma hakkı var mıdır?

Uzaktan çalışma dönemindeki haklarınızı biliyor musunuz?

Uzaktan çalışma dönemindeki haklarınızı biliyor musunuz?
İşveren yemek ücreti ödemeli mi? Evlerde artan elektrik ve internet harcamaları için işverenden talepte bulunulabilir mi?
Pandemi dönemi ile artan “uzaktan çalışma” düzeni, aslında kanunumuzda 2016’da yapılan değişikle hayatımıza girmiştir. İş Kanunu’na eklenen ve uzaktan çalışmayı düzenleyen hüküm; “Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir” demektedir.
Uzaktan çalışmada yemek ve yol ücreti
İşveren işyeri uygulamasına uygun bir şekilde yemek ücretini ve özellikle işçinin zaman zaman işyerine gelmesi zorunlu olması durumunda da yol ücretini karşılamalıdır. Eşit işlem ilkesi gereği işçiye tanınan yan ödeme, prim/ikramiye ödemeleri, sosyal yardım ve hakları uzaktan çalışma yapan işçilere de faydalandırılmalıdır. Aksi halde eşit işlem şartına aykırılık nedeni ile işverenin hukuki sorumluluğu ortaya çıkacaktır. Taraflar aralarındaki iş ilişkisine istinaden bu giderlerin nasıl karşılanacağını farklı şekillerde belirleyerek kararlaştırabilirler. Borçlar Kanunu 414. Maddesine göre:
İşveren, işin görülmesinin gerektirdiği her türlü harcama ile işçiyi işyeri dışında çalıştırdığı takdirde, geçimi için zorunlu olan harcamaları da ödemekle yükümlüdür.
Yazılı olarak yapılmış bir hizmet veya toplu iş sözleşmesinde, bizzat işçi tarafından karşılanması kararlaştırılan harcamaların, işçiye götürü biçimde günlük, haftalık veya aylık olarak ödenmesi öngörülebilir. Ancak bu ödeme, zorunlu harcamaları karşılayacak miktardan az olamaz.
Zorunlu harcamaların kısmen veya tamamen işçi tarafından bizzat karşılanmasına ilişkin anlaşmalar geçersizdir.”
Maddeden de anlaşılacağı üzere zorunlu harcamalar (yemek, yol vb.) işveren tarafından karşılanmalı, bu harcamaların işçi tarafından karşılanacağına ilişkin anlaşmalar geçersiz olmalıdır.

Related Posts