Tüp bebek tedavisinde SGK desteği almanın şartları

SGK tarafından tüp bebek tedavisinin desteklenmesi için şartlar neler? SGK, tüp bebek tedavisini kaç kez karşılar? Av. Elvan KILIÇ detaylı bilgiler verdi.
Tüp bebek tedavisinde SGK desteği almanın şartları neledir?
Tüp bebek tedavisinin hukuki çerçevesi
1998’li yıllardan beridir süregelen tüp tedavisi, hukukumuzda 06.03.2010 tarihinde Resmî Gazete ’de yayımlanan Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te düzenlenmiştir. Bu yönetmelikte tedavi şartları, devletin ödeme desteği ve sair tüm hukuki hususları içeren hükümler yer almaktadır. Yönetmeliğin amacı ise çocuk sahibi olamayan evli çiftlerden, tıbben uygun görülenlerin üremeye yardımcı tedavi metotları vasıtasıyla çocuk sahibi olmaları için yapılacak uygulamanın esaslarını, bu uygulamayı yapacak merkezlerin açılması, çalışması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 2014 yılında getirilen birtakım değişikliklerle yönetmelik son halini almıştır.
Bu yönetmeliğin yanı sıra 4410 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu da tüp bebek tedavisinin Devlet tarafından desteklenme usulünü düzenlemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu, tüp bebek tedavisi devlet desteği alabilecek sağlık hizmetleri arasında yer almaktadır. Ancak bu devlet desteğinden yararlanılabilmesi için belirlenen genel şartlar bulunmaktadır. 4410 sayılı kanunun 63. Maddesinde belirtildiği üzere üreme tedavilerine finans sağlama kararı bulunmaktadır. Aynı yasanın sağlık uygulama tebliğinde (SUT) ise gerekli şartlar yer almaktadır. SGK tarafından karşılanan tüp bebek masrafları sürekli olarak yenilenen yönetmelik şartlarına göre destek verilmektedir. SGK çatısı altındaki tüm 4A, 4B ve 4C sigorta sahibi kişiler ücretsiz çıkarabilecekleri heyet raporu ile tüp bebek tedavisi için SGK desteği alabilmektedir.
Tüp bebek tedavisinde SGK desteği almanın şartları
Yönetmelikten yola çıkılarak SGK tarafından tüp bebek tedavisinin desteklenmesi için şartlar şunlardır:
• Evli olmak,
• Yaş kriterini sağlamak,
• Mevcut evliliklerinden çocuk sahibi olmamak,
• Her iki eşten birinin en az 5 yıllık SGK’lı olması ve en az 900 gün prim gün sayısına sahip olması,
• Gebe kalmaya engel herhangi bir hastalığa sahip olmamak,
• Heyet raporu almak.
Bu şartlar sağlandığında, hukuken tüm kriterler yerine getirilmiş olduğundan taraflar bu konu ilgili problem yaşamayacaklardır. Ayrıca yeni gelen mevzuat değişikliği ile eskiden SGK, tüp bebek tedavisini iki kere olmak üzere karşılayabilir iken yeni değişiklikle kişilerin SGK ödemesinden yararlanma hakkı 3’e çıkmıştır.

Related Posts