Hizmet Tespiti Davası

Hizmet Tespiti Davası

Hizmet tespit davası, Sigortalı sayılan işlerde çalıştığı halde sigorta bildirimi yapılmayan veya işverence işe giriş bildiriminde bulunulmuş fakat eksik bildirildirimde bulunulmuş olduğunun sonradan anlaşılması üzerine bu hizmetlerin tespiti için açılan davadır.

5510 sayılı Kanunun 86. maddesine, 5754 sayılı Kanunun 50. maddesi ile eklenen fıkrada “Aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak, alacakları ilâm ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Tespit Davası Nasıl Açılır?

Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere hizmet tespit davalarının açılabilmesine ilişkin olarak hizmetlerin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıllık bir süre öngörülmüştür. Bu süre içerisinde hizmet tespit davasını kişinin kendisi açabileceği gibi ölmüşse hak sahipleri açabilir.

Beş yıllık süre, birden çok işyerinde çalışılmışsa her bir işyeri için işten ayrınıldığı tarih itibariyle ayrı ayrı hesaplanır.

Related Posts