Dünya Yaşlılara Şiddet ve Suistimal Farkındalık Günü Farkedildi Mi?

Emekliler Dayanışma Sendikası, 10 yaşlıdan 9’unun psikolojik, 3’ünün fiziksel şiddetin, yaşamlarının parçası haline geldiğini belirtiyor!

Yaşlılara şiddet ve nefret arttı…
“Yaşlılara Yönelik Şiddet ve İhlallerin İzlenmesi” raporuna göre, 2021’in ilk ayında yaşlıları hedef alan 133 vaka gerçekleşti. Yaşlılara yönelik ayrımcılıkta ve doğal olmayan ölümlerde artış yaşandığına vurgu yapılan raporda en çok vakanın Samsun’da görüldü belirtildi…
Dolandırıcıların hedefindeler!
Tüm vakaların yüzde 40’ını yaşlı kadınlara yönelik şiddet ve ihmaller oluştururken 48’inde ise yaşlı erkekler hedef oldu. Şiddet ve ihmale uğrayanların yaş ortalaması ise 75 olarak belirlendi. Mağdurların yüzde 48’i ise 75 üstü. Raporda yaşlılara yönelik en yaygın şiddet ve ihlal türlerinden birinin dolandırıcılık olduğu vurgulandı.
Şiddet ve ihmal sonucu gerçekleşen ölümler yoksul yaşlılar arasında hayli yaygın ki bunların büyük bir kısmının tedbirle önlenmesi mümkün!
Kovid-19 salgınında yaş ayrımcılığı yüzde 8 düzeyine ulaştı.
Yaşlılar şiddeti korku, utanç gibi nedenlerle gizliyor.
Kadınların daha fazla şiddete maruz kalıyor.
Fizyolojik şiddete maruz kalan yaşlıların çoğu dar gelirli ailelerden.
Ailenin yetişkin genç kadınları tarafından uygulanan yaşlılara yönelik fizyolojik şiddete maruz kalan yaşlıların yüzde 85’i de kadın.
Yaşlı bakım evleri gündüzlü, yatılı olarak sayıları artırılmalı. İnsan onuruna yaraşır şiddetin yaşanmadığı ihtiyacı olanların kalabileceği, ayda bir denetlenen, uluslararası standartlara uygun kurumlar haline getirilmelidir.
“Gençliğin gözüyle bakıldığında, yaşam sonsuz uzunluktaki bir gelecektir; yaşlı gözüyle ise oldukça kısa bir geçmiştir.” Ruhun Yalnızlığı, Eugenio Borgna

Related Posts