Tedbir nafakası nedir? Tedbir nafakası çeşitleri nelerdir?

Tedbir nafakası nedir? Tedbir nafakası çeşitleri nelerdir?

Tedbir nafakası nedir? Tedbir nafakası çeşitleri nelerdir? Tedbir nafakası; boşanma davasının açılmasıyla birlikte hâkim tarafından hükmedilen ve gerekli görüldüğü hallerde dava sonucu kesinleşinceye kadar devam edebilen, tarafların boşanma sürecinde yaşam standartlarının olumsuz yönde değişmemesi açısından verilen bir nafaka türüdür. Tedbir nafakası, taraflardan birinin boşanma davası sebebiyle maddi anlamda zora düşeceği durumlarda gündeme gelir.

Boşanma davalarında, dava kesin bir hükümle maddi anlamda sonuca ulaşıncaya kadar, geçici olarak eşlerden birinin karşı tarafa (genellikle kocanın karısına) eşinin ve varsa çocuklarının bakım ve barınma konularında yardım etmek amacıyla her ay ya da hâkimin gerekli gördüğü hallerde toplu olarak, ödemeye sorumlu olduğu nafakadır.

Türk Medeni Kanunu 169. maddesi, ayrılık ya da boşanma davasının açılmasının akabinde ve davanın devam süresince hâkimin gerekli gördüğü geçici önlemleri re ’sen alabileceği beklenilmektedir.

Ancak yine de tedbir nafakası almak isteyen tarafların talebin uygunluğuna göre Asliye Hukuk ya da Sulh Hukuk mahkemelerine dilekçe vererek bunu talep etmesi önerilir.

Tedbir Nafakası Çeşitleri Nelerdir?

Tedbir nafakası, nafakanın hükmedildiği ve ödeme yükümlülüğünün getirildiği zamana göre iki ayrı şekilde tanımlanmaktadır

  • Boşanma davası sırasında talep edilen tedbir nafakası
  • Boşanma davası açılmadan talep edilen Tedbir nafakası

Tedbir Nafakası Süresi

Tedbir nafakası adıyla bağlantılı olarak dava devam ederken alınması gereken tedbirleri içermektedir. Dava sonucu çıkan kararın ardından tedbir kaldırılarak kararın gereklilikleri uygulamaya alınır.

Boşanma davasının maddi olarak kesin olarak hükümle bağlanmasının ardından, tedbir nafakası hâkim tarafından iştirak nafakasına döndürülür yani boşanma davası esnasında takdir edilen tedbir nafakası kararın kesinleşmesi ile sonra erer.

Elvan Kılıç

Related Posts