Ses Kaydı Bir Delil Olarak Kullanılabilir mi

Ses Kaydı Bir Delil Olarak Kullanılabilir mi?

Ses Kaydı Bir Delil Olarak Kullanılabilir mi? Normal şartlarda ses kaydı, özel hayat gizliliği ihlali olarak kabul edilip hukuku uygun bir delil olarak kabul edilmemektir. Ancak bazı durumlarda, hakim takdir yetkisine göre, ses kaydını alan kişinin iyi niyetli olup olmadığına bakarak “onun asıl amacının davayı çözmek olduğunu düşünürse”, delil olarak kabul edebilir.

Aldatılan eş ses kaydını sadece boşanma davasına yardımcı olmak için aldığını ispatlarsa ve belirtirse, hukuka uygun bir delil olarak sunulabilir. Çünkü eşler arasındaki sadakat yükümlülüğünün bozulması tanıklarla ispatlanamıyorsa, ses kaydıyla ispatlanabilmektedir. Usulsüz olarak yaratılan deliller, hiçbir biçimde boşanma davasında kabul edilmemekle beraber usulüne uygun olarak elde edilmemiş deliller de somut olayın özelliğine göre değerlendirmeye alınır.

Ses Kaydı Delil Sayılır mı?

Aldatan eşin kendi sesinin kaydedildiğini bilmesi durumunda alınan ses kaydı, boşanma davasında delil olarak sunulabilir. Fakat pratikte böyle bir durumla sıkça karşılaşıldığı söylenemez. Dolayısıyla genellikle istisnai durumlar söz konusudur. Sonuç olarak boşanma davaları, aldatma sebebiyle açıldığında çekişmeli boşanmaya dönebilir.

Müşterek çocuk varsa çocuğun daha az zarar görmesi için bir uzman pedagog aracılığıyla, çocuğun yüksek yararı açısından, velayet çocuğa en iyi bakana verilir.

Aldatılan eşin maddi durumu yoksa, hakim kusuru olan eşin kusur oranına ve ekonomik gücüne göre takdir yetkisini kullanır. Her halükarda, aldatmaya ilişkin boşanmalarda uzman bir avukattan hukuki tavsiye alınmalıdır.

Avukat Elvan Kılıç

 

Related Posts