Bağış Adı Altında Talep Edilen Para Yasal Mı

REDDİ MİRASTA ZAMAN AŞIMI VAR MIDIR?

Kanuna göre, mirasçılar mirası reddetmek isterse, mirasbırakanın (Muris) vefatından itibaren üç ay süreleri vardır. Aksi taktirde miras, tüm aktif ve pasifleriyle mirasçılara geçmiş sayılır.
Mirasbırakanın vefatından kimi zaman aile sorunları sebebiyle mirasçıların haberi olmayabilir ya da üç aylık yasal süre mirasçılar tarafından bilinmediğinden kaçırılabilir. Yasal mirasçılar, mirasçı olduklarını daha sonra öğrendiklerini ispat ederlerse, belirtilen üç aylık süre, öğrendikleri andan itibaren başlar.
Mirasbırakan yaşarken bir miras sözleşmesi ile hakkaniyetsiz mal paylaşımı yapmış ise mirasçı sözleşmenin iptalini isteyebilir.
Medeni kanuna göre sözleşme ile gerçekleştirilen miras paylaşımına itiraz süresi ise davacının tasarrufu, iptal sebebi ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak 1 yıldır.

Related Posts