Bağış Adı Altında Talep Edilen Para Yasal Mı

RADAR TRAFİK CEZASINA İLİŞKİN HUKUKİ BİLGİLER

RADAR CEZASI NE KADARDIR?
2019 yılından itibaren radar trafik cezalarına ciddi oranda zam yapılmıştır. Ayrıca hız sınırını yüzde on, yüzde otuz ve yüzde elli aşmak şeklinde 3 çeşit ceza düzenlenmiş böylece 1339 TL’ye kadar trafik cezası getirilmiştir. Vatandaşlar kendilerine gelen para cezasını içeren tebligatlarda, 51/2-a, b ve c gibi maddelerle karşılaştıkları için radar trafik cezaları 51/2 cezası olarak bilinmektedir. Bahse konu madde Karayolları Trafik Kanunu’nda yer almaktadır. Buna göre Resmî Gazete ‘de 28.11.2020’de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 9,11 olarak belirlenmesi nedeniyle 2021 yılına ilişkin güncel ceza miktarları;
Madde 51/2-a’ya göre hız sınırı yüzde 10-30 arası aşılırsa 314 TL idari para cezası verilir. Sürücülere verilecek ceza puanı ise 10’dur.
Madde 51/2-b ’ye göre hız sınırı yüzde 30-50 arası aşılırsa 652 TL idari para cezası verilir. Sürücülere verilecek ceza puanı ise 15’tir.
Madde 51/2’ye göre hız sınırı yüzde 50’den fazla aşılırsa 1339 TL idari para cezası verilir. Sürücülere verilecek ceza puanı ise 15’tir.
Ayrıca 51/2-b ve 51/2-c maddeleri geriye doğru 1 yıl içinde toplamda 5 defa ihlal edildiğinde 1 yıl süre ile ehliyetlere el konulmaktadır.
CEZAYI İNDİRİMLİ ÖDEME İMKÂNI VAR MIDIR?
Trafik cezalarının kişilerin yüzüne okunması ya da adresine ibraz edilmesinden sonraki 15 gün içinde ödenmesi gerekir. 15 gün olarak belirlenen erken ödeme indirimi yüzde 25 olarak düzenlenmiştir. Buna göre adresine yapılan tebligat ile radar cezasından haberdar olan vatandaş 15 gün içerisinde ödeme yapması durumunda yüzde 25 erken ödeme indiriminden yararlanacaktır.
RADAR CEZASI TEBLİGAT YAPILMADAN SORGULANABİLİR Mİ?
Radar cezası internet üzerinden; Emniyet Genel Müdürlüğü sitesi, e-devlet veya PTT kanalları ile kolay bir şekilde sorgulanabilir.
E-DEVLET RADAR CEZASI SORGULAMA;
PTT şubelerinden alınan e devlet şifresi ile e-devlet sistemine giriş yapılarak “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Gerçek Kişi) ” sayfasından araç plakasına yazılmış olan cezaları görebilirsiniz. Radar tarafından plakanıza yazılan trafik cezaları sisteme 3 gün içerisinde e-devlet sistemine yansıtılmaktadır.
EGM RADAR CEZASI SORGULAMA;
Emniyet genel Müdürlüğü sitesinden araç plakasına yazılmış olan radar cezasını sorgulayabilirsiniz. Bu adresten çıkan ekranda araç plakasına yazılan ceza sorgulama https://onlineislemler.egm.gov.tr/Sayfalar/TrafikCezaSorgulama.aspx işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
PTT’DEN RADAR CEZASI SORGULAMA;
PTT internet sitesinden radara yakalanmış olan aracınıza yazılan cezayı sorgulayabilir ve ödeyebilirsiniz. https://www.epttavm.com/sayfa/trafik-cezasi-odeme.html bu adresten gerekli bilgilerinizi doğru bir şekilde girerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
TRAFİK RADAR CEZASINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Sürücü eğer ki almış olduğu cezaya itiraz etmek isterse, bunu belirli bir süre içerisinde yapması gerekmektedir. Bu süre cezaya ilişkin tebligatın tarafınıza yapıldığı tarihten itibaren 15 gündür.
İtiraz mercii, tebligat yoluyla tarafınıza ulaşan tutanakta belirtilen yer Sulh Ceza Mahkemesi’dir. Bu mahkemeye verilecek itiraz dilekçesi ile itirazı gerçekleştirmiş olursunuz. Dilekçede tarafınızdan istenilen tüm bilgilerin eksiksiz verilmesi ve itiraz nedenlerinin açıklanması gerekmektedir. Dilekçeye ek olarak bazı evrakların da muhakkak sunulması gerekmektedir.
Bunlar;
Trafik karar tutanağının fotokopisi
Kendinize ait olan kimliğinizin fotokopisi
Ruhsatınızın fotokopisi
Karar tutanak tebligat evrakının fotokopisi

Related Posts