Reddi Miras Hususunda Yaşanan Sorunlar Neler?

Online Eğitim ve Çalışan Ebeveyn Hakları

Online Eğitim ve Çalışan Ebeveyn Hakları!
Çocuğu okuyan ve online eğitim alan ebeveynin İş Kanunu’ndan doğan haklarını kullanabilmesi çoğu uygulamada işverenin inisiyatifine bağlı olduğu görülmektedir. Çünkü kanunda online eğitim veya çocuğu okuyan ve çalışan ebeveynlerle ilgili özel bir düzenleme bulunmamakta, kanun maddeleri somut olaylara göre yorumlanmaktadır.
Peki, mevcut durumda ebeveynler hangi haklarını kullanabilir?
Öncelikle İş Kanunu’na göre çalışan ebeveynin yıllık iznini kullanma hakkı vardır.
Online eğitimi olan çocuğa sahip ebeveynlere, şartlarını karşılıyor ise kısa çalışma ödeneği uygulanabilir.
Mazeretli izin, ebeveynlerin çok sıkça kullanabilecekleri bir izin yolu değildir. Çünkü kanunda mazeretli izin kullanabilmek için çalışanın; evlenmesi, evlat edinmesi, anne- babasının, kardeşinin, eşinin veya çocuğunun ölümü gibi durumların mevcut olması gerekmektedir. Evde okuyan veya okula giden bir çocuğu olan çalışan ebeveyn mazeret iznini bu şekilde kullanamamaktadır. Ancak kanun özel gereksinim gerektiren bir çocuğu olan ebeveynlere de şöyle bir imkân tanımıştır. Kanunda Ek Madde 2’de belirtilen hükme göre çalışanın en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilmektedir. Bu hüküm, online eğitimi olan çocukları kapsamamakla birlikte, özel gereksinimli çocuklarının eğitimi olması durumunda mazeret iznini- raporu sunmak suretiyle- kullanabilecek ebeveynler bakımından düzenlenmiştir.
Çalışan ebeveyn ücretsiz izin kullanabilir. Kanunda daha çok çalışan anneler için düzenlenen bu ücretsiz izinlerin online eğitimi veya özel gereksinimli çocuğu olan çalışan babalar için de uygulanması gerekmektedir.
Çalışan ebeveyn, işinin niteliği gereğince işvereniyle arasındaki imzaladığı sözleşme ile uzaktan çalışma (home-office) yapabilir.

Related Posts