Evcil Hayvan Velayeti

Evdeki düzenin bozulması ve boşanmanın gerçekleşmesiyle çocuklar gibi evcil hayvanlar da bu süreçten olumsuz etkilenebiliyor. Boşanma sonrası evcil hayvanların bakımını kimin üstleneceği ise zaman zaman çiftler arasında anlaşmazlıklara neden olabiliyor. Peki bu durumda hukuki süreç nasıl işliyor dersiniz?
Ülkemizde her ne kadar hayvanlar için 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu düzenlense de hayvanlar halen “eşya/taşınır mal” statüsünde yer almakta. Bir taşınır eşya eşler arasında boşanma sırasında kişisel/edinilmiş mal kapsamında değerlendirilir. Mahkeme eğer evcil hayvanın bir mal/eşya değil de “can” olduğuna kanaat getirirse o zaman tüm davanın seyri değişir ve velayet hükümleri uygulanabilir.
Taşınır eşya gözüyle bakılırsa, o evcil hayvan taşınır malların paylaşımına-boşanmada mal paylaşımı prosedürlerine tabi tutulacaktır. Her ne kadar bir boşanma davasında evcil hayvanı “can” olarak gören mahkemenin evcil hayvana “velayet” hükümleri uygulaması güzel ve örnek bir olay olsa da çoğu mahkeme evcil hayvanı “eşya/taşınır mal” nitelendirdiğinden, evcil hayvanlar boşanma sırasında mal ayrılığı rejimine tabi tutulmaktadır.”
Velayet tercihini anlaşmalı boşanma protokolüne ekletebilirsiniz!
Hayvan mahkemeler tarafından taşınır eşya statüsünde olduğu için anlaşmalı boşanma protokolüne yazılması durumunda kabul edilip edilmeme durumu mahkemenin takdirindedir. Taraflar aralarında anlaştıkları velayet, nafaka, tazminat, gayrimenkul veya taşınır malların verilmesi gibi hususları protokole dökebilir ve mahkeme bu protokolde tarafların ortak iradelerini kabul ederek anlaşmalı boşanma kararı verebilir. Hayvanın hangi günler kimde kalacağı, bakımının nasıl üstlenileceği protokole dökülebilir ve mahkeme hayvanı taşınır mal olarak görürse taşınır mal ile hükümler çerçevesinde protokolü kabul edebilir.

Related Posts