Mülteclerin Yüzde 80’i Kadınlar ve Çocuklar

COVİD-19’un kira sözleşmelerine etkisi ve kiracıların hakları

Corona virüs (COVID-19) nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesi ile birlikte, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok toplumsal, psikolojik ve ekonomik değişim meydana gelmiştir. Özellikle bu değişimin etkisinde ülkelerin kendi çaplarında almış olduğu tedbirlerin rolü büyüktür.
Ekonomide firmalar açısından alınan tedbirler neticesinde çalışma düzeni, istihdam ve büyüme hedefleri konusunda köklü değişiklikler ortaya çıkmıştır. Bu değişiklikler çalışanlar için olumsuz bir durum oluşturmuştur. Çünkü virüs sebebiyle çalışamayıp kazanç getiremeyen firmalar çalışanları ile yollarını ayırmak zorunda kalmıştır.
İş Yeri Kira Bedelleri
Birçok AVM için, kalabalık insan topluluklarını daha kolay bünyesinde barındırdığından ve salgın tehlikesini oluşturduğundan kapatılma veya saatlerini kısıtlama yoluna gidilmiştir. Oysa ki kapatılan AVM’lerdeki işyerleri (restoran, cafe, mağaza vb.) iş yapamadığı için kira ödeyecek midir?
Bu soruya mevzuata bakılarak 2 kelimeyle cevap verilebilir: Kira Sözleşmeleri.
Kira hukukuna ilişkin temel hususlar ile konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin kayıtlar, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olup, kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.
COVID-19 salgını nedeniyle, 26.03.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 7226 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi ile 01.03.2020 tarihinden 30.06.2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesinin kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacağı düzenlenmiştir.
Bu maddeye göre işyeri kiracıları, 30.06.2020 tarihine kadar kira bedelini ödeyemezlerse tahliye edilmeyeceklerdir. Bu düzenleme ile, kiralanan işyerinin çatılı veya çatısız olup olmadığına bakmaksızın tüm işyeri kiraları kapsam dahiline alınmıştır. Böylece sözleşmesine bakılmaksızın işyeri kiracıları süre bitimine kadar kira borçlarını erteleyebileceklerdir.

Related Posts