Aldatılan Eş Mahkemeye Hangi Delilleri Sunabilir

Aldatılan Eş Mahkemeye Hangi Delilleri Sunabilir?

Aldatılan eş mahkemeye hangi delilleri sunabilir? Aldatıldığından şüphelenen eş aldatıldığını nasıl ispatlayabilir? Boşanma davalarında ses kaydı bir delil olarak kullanılabilir mi? Aldatılan eş telefon görüşmelerini mahkemede delil olarak kullanılabilir mi? Avukat Elvan Kılıç, tüm sorularımızın yanıtını veriyor. Kadınların iş yaşamına girmesi, eşlerin eğitim durumunun yükselmesi, toplumsal, ekonomik ve kişisel sebepler, haklarının ön plana çıkması, hukuki yönden geçmişe oranla boşanmanın taraflar için kolaylaştırılması ile birlikte boşanma oranlarının artış gösterdiği düşünülse de boşanmanın aldatma yüzünden gerçekleştiği durumlar da var bilindiği gibi.

Özellikle genç yaşta evlenme, insanların birbirlerini tanımadan yeni bir hayata başlaması, çoğu gencin kendi evindeki aile baskısından kurtulmak için evlilik yolunu seçmesi gibi durumlarda aldatma gerçekleşebilir. 2017 Türkiye İstatistik Verileri’ne göre kadınların aldatma yüzünden boşanma oranı yüzde 32,2 iken erkeklerde bu oran yüzde 8,7.

PEKİ ALDATMA SONUCUNDA GERÇEKLEŞEN BOŞANMADA NELER OLUYOR?

Aldatıldığını öğrenen eş, 4721 sayılı Medeni Kanuna göre sebebi öğrendikten sonraki 6 ay içerisinde boşanma davası açabilir. Davada, eğer müşterek çocuk varsa çocuğun velayetini, maddi ve manevi tazminatı, nafakayı talep eder. Maddi ve manevi tazminat, eşin üçüncü bir kişi yüzünden sadakat yükümlülüğünü ihlal etmesi sebebiyle istenebilir. Bir eş evlilik boyunca birçok şekilde maddi yükümlülüğünü yerine getirmiştir. 2002 yılında değişen kanunla edinilmiş mallara katılma rejiminden ötürü, eşlerin satın aldıkları her şey evlilik içinde gerçekleştiğinden, boşanmada bunların tasfiyesini veya eşine evlilikte yaptığı maddi yardımlar için maddi tazminat isteyebilir. Manevi tazminat ise ülkemiz hukukunda hakimler tarafından ekstrem bir olay olmadıkça pek tercih edilmeyen bir kavramdır. Aldatılan eşin yıkıma uğraması, eşine olan güvenin bitmesi, boşanmadan sonra müşterek çocuklarının bakımını tek başına üstlenmesi gibi durumlar göz önünde bulundurulur. Çünkü evlilik üçüncü bir kişi yüzünden yıkılmış ve emek verilmiş evliliğin bitmesini hukukumuz manevi tazminata bağlamıştır.

ALDATILDIĞINDAN ŞÜPHELENEN EŞ ALDATILDIĞINI NASIL İSPATLAYABİLİR?

Beraber bir hayat ve ev paylaşan eşler arasında, aldatıldığının delillerini bulmak artık daha kolay. Eskiden gömlekteki kırmızı ruj lekesi aldatmanın tek delili olarak sayılırdı. Teknolojinin ilerlemesiyle, aldatılan taraf eşine dair daha kolay deliller elde etmeye başladı. Şüphelenen eşler, aldatma eylemini elle tutulur şekilde ispatlamalıdırlar. Mahkemede her şey delil olarak kullanılabilir ancak bu deliller hukuka uygun bir şekilde ele geçirilmelidir.

WHATSHAPP MESAJLARI DELİL OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

Whatshapp mesajlarının hukuk dışı olarak ele geçirilmesi ve mahkemeye sunulması kanıt olarak kabul edilmemektedir. Aldatılan eş, eşinin haberi olmadan telefonuna izinsiz girip mesajlarını okur ve bunları delil olarak sunarsa mahkeme hukuk dışı delilden davayı reddedebilir. Ancak telefonun ekranına gelen mesajları kendi telefonuyla çekerse hukuk dışı bir delil olmamış olur ve mahkemeye sunabilir. Ya da aldatan eşin diğer eşle birlikte paylaştıkları müşterek evde aldattığını gösteren herhangi bir evrakı, eşyayı bırakması mahkemede delil olarak sunulabilir.

SES KAYDI BİR DELİL OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

Normal şartlarda ses kaydı, özel hayat gizliliği ihlali olarak kabul edilip hukuku uygun bir delil olarak kabul edilmemektir. Ancak bazı durumlarda, hakim takdir yetkisine göre, ses kaydını alan kişinin iyi niyetli olup olmadığına bakarak “onun asıl amacının davayı çözmek olduğunu düşünürse”, delil olarak kabul edebilir. Aldatılan eş ses kaydını sadece boşanma davasına yardımcı olmak için aldığını ispatlarsa ve belirtirse, hukuka uygun bir delil olarak sunulabilir. Çünkü eşler arasındaki sadakat yükümlülüğünün bozulması tanıklarla ispatlanamıyorsa, ses kaydıyla ispatlanabilmektedir. Usulsüz olarak yaratılan deliller, hiçbir biçimde boşanma davasında kabul edilmemekle beraber usulüne uygun olarak elde edilmemiş deliller de somut olayın özelliğine göre değerlendirmeye alınır.

Aldatan eşin kendi sesinin kaydedildiğini bilmesi durumunda alınan ses kaydı, boşanma davasında delil olarak sunulabilir. Fakat pratikte böyle bir durumla sıkça karşılaşıldığı söylenemez. Dolayısıyla genellikle istisnai durumlar söz konusudur. Sonuç olarak boşanma davaları, aldatma sebebiyle açıldığında çekişmeli boşanmaya dönebilir. Müşterek çocuk varsa çocuğun daha az zarar görmesi için bir uzman pedagog aracılığıyla, çocuğun yüksek yararı açısından, velayet çocuğa en iyi bakana verilir. Aldatılan eşin maddi durumu yoksa, hakim kusuru olan eşin kusur oranına ve ekonomik gücüne göre takdir yetkisini kullanır. Her halükarda, aldatmaya ilişkin boşanmalarda uzman bir avukattan hukuki tavsiye alınmalıdır.

Related Posts